Jiang Zhou

Aus WORLDFISH WIKI
Wechseln zu: Navigation, Suche

Huaiqing Deng, auch Huai-Qing Deng

  • School of Life Sciences, Guizhou Normal University, Guiyang, Guizhou, 550001, China.
  • School of Karst Science, Guizhou Normal University, Guiyang 550001, Guizhou, China.
  • E-mail: zhoujiang@ioz.ac.cn

Beschriebene Taxa

Publikationen