Xuan Liu

Aus WORLDFISH WIKI
Wechseln zu: Navigation, Suche

Xuan Liu

  • School of Life Sciences, Guizhou Normal University, Guiyang, Guizhou, 550001 China.

Publikationen

  • Liu, X., Deng, H., Liu, Z. & Zhou, J. 2019. Reassignment of ‚Triplophysa‘ jiarongensis (Cypriniformes: Nemacheilidae) to Oreonectes Günther, 1868. Zootaxa, 4565 (3): 398–406. (doi) Zitatseite