Huifang Zheng

Aus WORLDFISH WIKI
Wechseln zu: Navigation, Suche

Huifang Zheng

  • College of Animal Science and Technology, Guangxi University, Nanning, 530005, China.

Beschriebene Taxa

Publikationen

  • Zheng, H.-F., Xiu, L.-H. & Yang, J. 2013. A new species of Barbine genus Sinocyclocheilus (Teleostei: Cyprinidae) from Zuojiang River drainage in Guangxi, China. Environmental Biology of Fishes, 60 (6): 747-751. (doi) Zitatseite