Laif DeMason

Aus WORLDFISH WIKI
Wechseln zu: Navigation, Suche

Laif DeMason

Publikationen

  • DeMason, L. 1992. New Mbuna from the Tanzanian coast of Lake Malawi. Cichlid News, 1 (1): 17-19, 24. Zitatseite 
  • DeMason, L. 1992. Whats new across the world. Cichlid News, 1 (Oct.): 26-29. Zitatseite 

Patronyme