Hùng Mạnh Phạm

Aus WORLDFISH WIKI
Wechseln zu: Navigation, Suche

Hùng Mạnh Phạm

  • Việt Nam National University Hồ Chí Minh city-University of Science, Faculty of Biology, 227 Nguyễn Văn Cừ, District 5, Hồ Chí Minh City, Vietnam.
  • E-mail: pmhung@hcmus.edu.vn

Beschriebene Taxa

Publikationen