Michel Keijman

Aus WORLDFISH WIKI
Version vom 29. September 2020, 19:16 Uhr von Es (Diskussion | Beiträge) (Publikationen)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Michel Keijman

Publikationen

1980-1989

 • Keijman, M. 1989. "Cichlasoma" istlanum. Cichlidae, 15 (1): i.1-4. Zitatseite 
 • Keijman, M. 1989. Een droom werd werkelijkheid - Mexico 1989. Cichlidae, 15 (4): Mexico 1-8. Zitatseite 

1990-1999

 • Keijman, M. 1993. Aquaristisch neue Cichliden aus Mexico. Aquaristik Aktuell, (3): 48-49. Zitatseite 
 • Keijman, M.C.W. 1994. Cichlasoma pearsei, een vreedzame reus uit Midden Amerika. Cichlidae, 20 (5): 7-10. Zitatseite 
 • Keijman, M. 1995. Paraneetroplus omonti (ALLGAYER, 1988). Een nieuwe telg uit het geslacht Paraneetroplus. Cichlidae, 21 (4): 85-93. Zitatseite 
 • Keijman, M. 1996. Tomocichla sieboldii. Een "grijze" muis uit Costa Rica. Cichlidae, 22 (3): 77-80. Zitatseite 
 • Keijman, M.C.W. 1997. Die Gattung Paraneetroplus. Aquaristik Aktuell, (3): 6-10. Zitatseite 
 • Keijman, M. 1998. Vieja sp. "Coatzacoalcos". Cichlidae, 24 (6): 160-165. Zitatseite 
 • Keijman, M. 1999. Der Rio Cuango - Trumhafter Fischbiotop in Panama. Aqualog News, #25: 7-8. Zitatseite 
 • Keijman, M. 1999. Bijvissen uit Midden-Amerikaanse cichlidenbiotopen. Cichlidae, 25 (3): 81-88. Zitatseite 
 • Keijman, M.C.W. 1999. Loricariiden aus Panama. Aquaristik Aktuell, (9-10): 16-18. Zitatseite 

2000-2009

 • Keijman, M. 2000. Vieja regani (MILLER, 1974) een aquaristische schoonheid uit de bovenloop van de Rio Coatzacoalcos. Cichlidae, 26 (1): 5-12. Zitatseite 
 • Keijman, M. 2000. Aequidens coeruleopunctatus niet alleen thuis in Zuid-Amerika. Cichlidae, 26 (2): 44-49. Zitatseite 
 • Keijman, M. 2000. Corrientero Verde. Paraneetroplus gibbiceps op haar best! Cichlidae, 26 (5): 136-144. Zitatseite 
 • Keijman, M. 2001. Mexico 2000. Een angenaam weerzien. Cichlidae, 27 (2): 29-38); slot: (4): 109-116. Zitatseite 
 • Keijman, M. 2002. Ghana, een parel onder de zon. Cichlidae, 28 (3): 69-79. Zitatseite 
 • Keijman, M. 2008. Hidden treasures of Cameroon! Een Verslag van twee aquaristische Visvangreizen door Zuid-Kameroen - Deel 1. Cichlidae, 34 (3): 5-17; Deel 2.: (4): 5-22. Zitatseite 
 • Keyman [sic!], M. 2009. Etia nguti, een vreemde eend in de Bijt. Cichlidae, 35 (6): 15-23. Zitatseite 

2018

 • Keijman, M. 2018. Heterochromis multidens de meest oorspronkelijke, nog levende afrikaanse Cichlide. Cichlidae, 44 (4): 5-11. Zitatseite 

2019

 • Keijman, M. 2019. Benitochromis riomuniensis een chromidotilapiine Cichlide uit West-Afrika. Cichlidae, 45 (1): 10-16. Zitatseite 
 • Keijman, M.C.W. 2019. Gobiocichla irvinei... toch geen Steatocranus. Cichlidae, 45 (6): 12-16. Zitatseite 
 • Keijman, M. 2019. Heterochromis multidens (Pellegrin, 1900) - Der ursprünglichste noch lebende Buntbarsch? DCG-Informationen (Mitgliedszeitschrift der Deutschen Cichliden Gesellschaft e.V.), 51 (1)[2020]: 20-24. Zitatseite 
 • Keijman, M. 2019. Coptodon camerunensis (Lönnberg, 1930 [sic!] vs. Coptodon cameronensis (Holly, 1927) méér dan één Letter verschil! Cichlidae, 45 (5): 14-20. Zitatseite 
 • Keijman, M.C.W. 2019. 'Hemichromis' sp. 'Ankasa'. Cichlidae, 45 (4): 5-10. Zitatseite 
 • Keijman, M. & Werner, U. 2019. Kameruns Pelvicachromis im Überblick. Amazonas, #81, 15 (1): 10-13. Zitatseite 
 • Keijman, M. & Werner, U. 2019. Das "Salz in der Suppe": Bekannte und neuere Lokalformen von Pelvicachromis kribensis. Amazonas, #81, 15 (1): 14-24. Zitatseite 
 • Keijman, M. & Werner, U. 2019. Die "anderen" kamerunischen Pelvicachromis. Amazonas, #81, 15 (1): 26-29. Zitatseite 
 • Keijman, M. & Werner, U. 2019. Haltung und Nachzucht kamerunischer Pelvicachromis. Amazonas, #81, 15 (1): 30-35. Zitatseite 

2020

 • Keijman, M.C.W. 2020. Coptodon kottae (Lönnberg 1904) eindelijk in de Hobby aanwezig! Cichlidae, 46 (2): 12-17. Zitatseite 
 • Keijman, M. 2020. Wallaceochromis Lamboj, Trummer & Metscher, 21016 - Spitssnuiten uit West-Afrika. Cichlidae, 46 (4): 5-14. Zitatseite 
 • Keijman, M. 2020. Gobiocichla Grondelcichliden uit West-Afrika. Cichlidae, 46 (3): 5-10. Zitatseite