Vorlage:Van Hasselt, 1823

Aus WORLDFISH WIKI
Wechseln zu: Navigation, Suche
  • van Hasselt, J.C. 1823. Uittreksel uit een' brief van den Heer J. C. van Hasselt, aan den Heer C. J. Temminck, geschreven uit Tjecande, Residentie Bantam, den 28sten December 1822. Algemeene Konst- en Letter-bode voor het Jaar II Deel (35): 130-133.